_ Samlede resultater for Ferd SEs portefølje | Ferd SE resultatrapport 2017